Školní poradenské pracoviště

Jméno a příjmeníKontaktKonzultační hodiny
Speciální pedagogMgr. Zuzana Pecháčková

378 027 315
pechackovazu@zs14.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny pro učitele a žáky:

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky -  po předchozí telefonické nebo mailové domluvě

Každá středa 7:10 - 7:50

Výchovný poradce
pro 1. stupeň
Ing. Mgr. Lenka Knoblochová

378 027 309
knoblochovale@zs14.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny pro učitele a žáky: -

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky -  po předchozí telefonické nebo mailové domluvě

každý

Výchovný a kariérový poradce
pro 2.stupeň
Mgr. Irena Šnebergerová

378 027 310
snebergerovair@zs14.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny pro učitele a žáky: kdykoliv po vzájemné domluvě

Konzultační hodiny pro rodiče:  po telefonické nebo mailové domluvě

každý úterý 7:10 - 7:40

Školní metodik prevenceMgr. Anna Čečilová378 027 314
cecilovaan@zs14.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny pro učitele, žáky, rodiče – po předchozí telefonické nebo mailové        

                                                                                  domluvě

Každý pátek 7:20 - 7:50