Vychovatelky školní družiny

Oddělení
Vychovatelka
Jméno a příjmení
Kontakt
1.

Mgr. Jana Kovaříková - vedoucí vychovatelka

378 027 306 - kabinet, 378 027 321 - třída

mobil: 724 101 697

kovarikovaja@zs14.plzen-edu.cz

2.Magda Kolářová

378 027 306 - kabinet, 378 027 322 - třída

kolarovama@zs14.plzen-edu.cz

3.Dana Dobrá

378 027 306 - kabinet, 378 027 323 - třída

dobrada@zs14.plzen-edu.cz

4.Jitka Čechurová

378 027 306 - kabinet, 378 027 324 - třída

cechurovaji@zs14.plzen-edu.cz

5.Mgr. Jana Todorovová

378 027 306 - kabinet, 378 027 325 - třída

todorovovaja@zs14.plzen-edu.cz

6.Pavlína Brabcová

378 027 306 - kabinet, 378 027 328 - třída

brabcovapa@zs14.plzen-edu.cz

7.Bc. Iveta Eliášková

378 027 306 - kabinet, 378 027 337 - třída

eliaskovaiv@zs14.plzen-edu.cz

8.
Mgr. Aneta Vernerová

378 027 306 - kabinet, 378 027 338 - třída

vernerovaan@zs14.plzen-edu.cz

9.
Lenka Třeštíková

378 027 308 - kabinet, 378 027 339 - třída

trestikovale@zs14.plzen-edu.cz