14.ZŠ – Šablony II

Škola je zapojena do programu Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3.

Číslo projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010535

 Název: 14.ZŠ - Šablony II

Termín realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

 Cíl projektu

Tento projekt umožní škole čerpat finanční prostředky na zajištění pracovní pozice školního speciálního pedagoga a školního psychologa. Dalšími zvolenými aktivitami chceme posílit  matematickou gramotnost žáků na 1. stupni a na 2. stupni. Bude i nadále posíleno začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do výuky. 

Přínos pro cílovou skupinu

Během realizace projektu dojde k posílení začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do výuky. Práce školního speciálního pedagoga, školního psychologa a všech pedagogů umožní plné rozvíjení schopností žáků s ohledem na jejich individuální možnosti. Žáci zvýšenou individuální péčí speciálního pedagoga, školního psychologa mají možnost dosáhnout stanoveného cíle.

 Mgr.Helena Lišková, ředitelka školy

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   Centrum robotiky   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz