Šablony INKLUZE 14.ZŠ

 

Škola je zapojena do programu Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Číslo projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004077

 Název: Šablony INKLUZE 14. ZŠ

Termín realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

 Cíl projektu

Tento projekt umožní škole čerpat finanční prostředky na zajištění pracovní pozice školního speciálního pedagoga, který u nás pracuje od 1. 1. 2017 na 0,5 pracovní úvazek. Dalšími zvolenými aktivitami chceme posílit vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti podpory společného vzdělávání všech žáků. Do projektu jsou zapojeni všichni pedagogové.

Přínos pro cílovou skupinu

Během realizace projektu dojde k posílení začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do výuky. Práce školního speciálního pedagoga a všech pedagogů umožní plné rozvíjení schopností žáků s ohledem na jejich individuální možnosti. Žáci zvýšenou individuální péčí speciálního pedagoga mají možnost dosáhnout stanoveného cíle.

 Mgr.Helena Lišková, ředitelka školy

 

 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   Centrum robotiky   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz