Minimalizace šikany

Velkou pozornost jsme v rámci dalšího vzdělávání učitelů věnovali prohloubení jejich znalostí v rámci Minimalizace šikany (Miš). Cílem projektu Minimalizace šikany je ukázat cestu, jak účinně snížit výskyt šikany na škole. Projekt Minimalizace šikany realizuje a financuje Nadace O2, která se dlouhodobě věnuje zlepšování komunikačních problémů dětí a mládeže. Koordinátorem projektu je občanské sdružení AISIS, specializované na obecně prospěšné a vzdělávací programy.

Minimalizace šikany je první projekt v České republice, který nabízí systémový a celostátně použitelný lék na boj proti šikaně na školách. Systematické vzdělávání pedagogů je účinné v boji se školní šikanou. Naše škola se do tohoto programu zapojila a považujeme ho za velmi přínosný. Postupujeme podle programu, nahlédněte zde