Projekty

Školní rok 2022 - 2023

Škola se zapojila do programu Výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Název: 14.ZŠ - JAK ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Název: Projekt ITI

Informace k projektu naleznete na uvedených odkazech:

https://ukep.eu/post/zkvalitneni-vyuky-v-klicovych-kompetencich-na-zakladnich-skolach-v-plzni-etapa-iii/

https://ukep.eu/post/zkvalitneni-vyuky-v-klicovych-kompetencich-na-zakladnich-skolach-v-plzni-etapa-i/

Školní rok 2021 - 2022

Škola se zapojila do programu Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

Název: Doučování žáků škol

Škola se zapojila do programu Výzvy č. 02_20_080 Šablony III – MRR v prioritní ose 3.

Název: Šablony III INKLUZE 14. ZŠ

Škola je zapojena do projektu START PLZEŇ jako spolupracující škola v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Název: START PLZEŇ

Název: Projekt ITI

Informace k projektu naleznete na uvedených odkazech:

https://ukep.eu/post/zkvalitneni-vyuky-v-klicovych-kompetencich-na-zakladnich-skolach-v-plzni-etapa-iii/

https://ukep.eu/post/zkvalitneni-vyuky-v-klicovych-kompetencich-na-zakladnich-skolach-v-plzni-etapa-i/

Školní rok 2020 - 2021

Škola je zapojena do projektu START PLZEŇ jako spolupracující škola v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

NázevSTART PLZEŇ

Projekt ITI

Informace k projektu naleznete na uvedených odkazech:

https://ukep.eu/post/zkvalitneni-vyuky-v-klicovych-kompetencich-na-zakladnich-skolach-v-plzni-etapa-iii/

https://ukep.eu/post/zkvalitneni-vyuky-v-klicovych-kompetencich-na-zakladnich-skolach-v-plzni-etapa-i/

Škola je zapojena do programu Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3.

Název: 14. ZŠ - Šablony II

Škola je zapojena do projektu PROSIT v Plzni jako spolupracující škola v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Název: PROSIT v Plzni

Škola se zapojila do programu Výzvy č. 02_20_080 Šablony III – MRR v prioritní ose 3.

Název: Šablony III INKLUZE 14. ZŠ

Školní rok 2019 - 2020

Škola je zapojena do projektu START PLZEŇ jako spolupracující škola v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Název: START PLZEŇ

 Projekt ITI

Informace k projektu naleznete na uvedených odkazech:

https://ukep.eu/post/zkvalitneni-vyuky-v-klicovych-kompetencich-na-zakladnich-skolach-v-plzni-etapa-iii/

https://ukep.eu/post/zkvalitneni-vyuky-v-klicovych-kompetencich-na-zakladnich-skolach-v-plzni-etapa-i/

Škola je zapojena do programu Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3.

Název: 14. ZŠ - Šablony II

Škola je zapojena do projektu PROSIT v Plzni jako spolupracující škola v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Název: PROSIT v Plzni

Školní rok 2018 - 2019

Škola je zapojena do programu Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3.

Název: 14. ZŠ - Šablony II

Škola je zapojena do projektu PROSIT v Plzni jako spolupracující škola v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Název: PROSIT v Plzni

Školní rok 2017 - 2018

 Škola je zapojena do programu Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Název: Šablony INKLUZE 14. ZŠ

Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních  školách v Plzeňském kraji

Výzva č. 57 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

V  dubnu jsme pak zahájili společnou práci na etwinningovém projektu pro žáky sedmých až osmých tříd, protože konec projektu je plánován na prosinec 2016. V něm se žáci postupně vzájemně seznámí, představí si školy a naše partnerská města. Zdokonalí se také v německém a anglickém jazyce.

Hlavně si vzájemně uvědomí sílu přátelství, kterou tak moc potřebujeme v současné situaci kolem nás.

Na webové stránce https://twinspace.etwinning.net/19885/home se můžete seznámit s výstupy projektu.

Projekty ve školním roce 2014 - 2015

Velmi úspěšným projektem byl projekt "Třídíme odpad a víme proč".

Projekt "Puntíkáři a Strašibraši zvou do knihovny" se dětem a rodičům moc líbil. 

Minimalizace šikany

Rozumíme penězům

Smart Centrum interaktivní výuky 2014

Zelená škola

Škola podporující zdraví

Seznamte se s našimi velmi úspěšnými ukončenými projekty

Třídíme a víme proč

Ve školním roce 2008 - 2009 se v jednotlivých hodinách žáci věnovali s vyučujícími problematice třídění odpadů. Dozvěděli se a získali velké množství informací o způsobu třídění odpadů. V rámci tohoto projektu byly v budově školy instalovány nádoby na tříděný odpad a žáci se zapojili do soutěže o nejlepší třídu v třídění odpadů. Své získané poznatky prezentovali na konferenci "My třídíme a víme proč", která se uskutečnila 23. dubna 2009. Projekt byl financován z Nadačního fondu Zelený poklad.

Čteme pro rodiče

V týdnu od 22. do 26. března 2010 probíhal „Týden s paní Láryfáry“ – čtenářský projekt určený žákům 1. až 5. ročníku. Čtenářský projekt vyvrcholil „Čtením pro rodiče“. Literární dovednosti žáků potěšily nejen paní učitelky, ale i širokou rodičovskou veřejnost. Tento projekt byl podpořen Nadačním fondem pro podporu vzdělávacích aktivit dětí a mládeže RMP. 

Oranžová učebna

Tímto projektem se nám podařilo zlepšit podmínky pro různé technické využívání metod výuky v oblasti fyziky. Našim cílem bylo vytvořit podmínky pro aktivní využívání žákovských souprav pro elektřinu a optiku (bez použití jednorázových alkalických baterií) a moderních měřících přístrojů ve výuce fyziky. V rámci projektu jsme pořídili centrální zdroj stejnosměrného a střídavého napětí s plynulou regulací včetně rozvodu do mobilních demontovatelných žákovských stanovišť. Ze zdroje napevno umístěného do katedry bylo rozvedeno napětí do zásuvek v instalačních krabicích na stávajících lavicích. Byl zakoupen demonstrační analogový a digitální měřící přístroj DIAN 350 určený na předvádění měření elektrických veličin a na běžné měření při různých fyzikálních pokusech a rovněž byly zakoupeny sady digitálních žákovských multifunkčních měřících přístrojů k měření elektrického proudu, napětí a odporu. 

Naše biozahrada

Cílem projektu bylo přetvořit nevyužívaný školní pozemek (atrium mezi budovami) ve školní biozahradu a vyzkoušet si na ní pěstování zeleniny a dalších rostlin dle principů ekologického zemědělství. Jak projekt probíhal?

Žáci 6. A a 6. B pracovali v cca pětičlenných skupinkách. Úkolem každé skupinky bylo navrhnout a obhospodařovat část biozahrady, svou činnost zdokumentovat do „zápisníku zahrádkáře“ (obsahuje zejména fotografie, obrázky a zápisky z práce na pozemku) a své zkušenosti zpracovat do příspěvku v publikaci „Naše biozahrada krok za krokem“, která vyšla na závěr projektu.

Skupinky soutěžily o titul „Školní zahradníci roku“. V hodnocení byly zohledněny pěstitelské úspěchy, vedení „Zápisníku zahrádkáře“ a zpracování příspěvku do publikace. Titul nakonec získali všichni účastníci - úsilí, s kterým se zahradníci pustili do práce, si to zasloužilo! Výsledky soutěže byly vyhlášeny na konferenci „Naše biozahrada“, která se uskutečnila na počátku června 2009.

 

 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   Centrum robotiky   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz