Rozumíme penězům

Naše škola se v uplynulých letech zapojila do projektu ke zvyšování finanční gramotnosti Rozumíme penězům. V rámci tohoto projektu se interaktivní formou vzdělávali učitelé tak, aby mohli informace dále předávat svým žákům.
Finanční vzdělávání žáků máme na II. stupni zařazeno nadále v jednotlivých hodinách. Nově bude od letošního roku probíhat výuka také na I. stupni.
Po ukončení projektu se naše škola přihlásila do Klubu Rozumíme penězům, který nám na tradičních SETKÁNÍ KLUBOVÝCH ŠKOL Rozumíme penězům umožňuje pravidelná setkání a výměnu informací s kolegy, kteří učí finanční gramotnost na jiných školách, i absolvování cyklu seminářů zaměřených nejen na metodiku výuky finanční gramotnosti, ale také zvýšení osobní finanční gramotnosti vyučujících.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Ve školním roce 2009/2010 jsme znalosti proškolených vyučujících využili formou projektového vyučování. Od školního roku 2010/2011 projekt Rozumíme penězům máme začleněný přímo ve výuce. Tento "Projekt" se stal pro nás výzvou, ale přepokládáme, že je výzvou pro samotné žáky a jejich rodiče. Praktickými tématy ve výuce se žáci připravující na běžné životní situace. V mnoha případech na takové, ve kterých se samotní dospělí dopouští různých chyb a omylů.

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   Centrum robotiky   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz