Pro předškoláky

  Žáci, přijatí do prvních tříd školního roku 2021/22

 

Informace pro rodiče - pomůcky do 1. třídy, organizace 1. školního týdne ZDE  

 Informace školní jídelny pro rodiče žáků prvních tříd a rodiče nových žáků, kteří se od září 2021 budou stravovat ve ŠJ při 14. ZŠ Plzeň

  

Co je třeba udělat:

 

1/ Vyplnit přihlášku ke stravování, můžete si ji vytisknout z webových stránek školy v sekci žádosti, přihlášky nebo vyzvednout v kanceláři školní jídelny. Pro inkasní platby použijte přihlášku s názvem „Souhlas s inkasem“, pro platby trvalým příkazem „Bankovní účet“.

    

2/ Vyplněnou a podepsanou přihlášku přineste do kanceláře ŠJ v srpnu, zde dostanete čip a variabilní symbol pro platbu stravného.

Všechny důležité informace jsou v Provozním řádu ŠJ, který je na webu školy.

 

Úřední hodiny: 

 

11. 8. a 18. 8. (10.00 - 12.00),   25. 8. (8.00 – 13.00),    26. 8. (8.00 – 13.00),

27. 8. (8.00 – 13.00),   31. 8. (8.00 - 13.00).

 

V. Tesařová, vedoucí školní jídelny

Tel. 378027303, e-mail. tesarovavl@zs14.plzen-edu.cz

 

 Proč si vybrat právě naši školu?
Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „ Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená.“
- výuka angličtiny již od prvního ročníku (pro zájemce)
- školní družina i jídelna jsou v budově školy
- provoz školní družiny od 6:00 do 17: 00 hodin, Bellhop systém pro vyzvedávání ze ŠD
- školní jídelna nabízí nejen obědy (výběr ze dvou jídel), ale i svačinky
- jsme zapojeni do projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol - všechny děti dostávají 1 x týdně ovoce a mléčný výrobek zdarma
- pořádáme pobyty dětí 1. stupně ve škole v přírodě, na 2. stupni adaptační kurz, zájezd do Anglie, lyžařský výcvik
- široká nabídka zájmových kroužků


DESATERO PRO RODIČE: (plné znění v příloze)
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, samostatné v sebeobsluze
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit svoje chování
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikační dovednosti
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost zapamatovat si a učit se
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň vnímavé, schopné soužití ve skupině
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, okolním světě i praktickém životě

 

 

 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   Centrum robotiky   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz