Pro předškoláky

Milí rodiče budoucích prvňáčků,

jsme velmi rádi, že máte zájem o naši školu, je to pro nás potěšující a zároveň i zavazující. Věříme, že máme co nabídnout nejen v oblasti vzdělávání, ale i v mimoškolních aktivitách.

Vážení rodiče,

v přiloženém souboru naleznete seznam žáků, kteří byli přijati do 1. třídy 14. základní školy v Plzni pro školní rok 2020/21.
Seznam přijatých zde.

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

středa 10. června 2020 v 16 hod. v atriu školy (v případě nepříznivého počasí v tělocvičně školy)
Program:
- Informace o školních potřebách do 1. třídy
- Organizace prvního týdne školního roku
- Informace školní družiny
- Informace školní jídelny
- Rozdělení dětí do tříd
- Představení třídních učitelek
- Informace o Plzeňské kartě
- Různé (např. nabídka kroužků)
 


Na setkání s Vámi se těší vedení 14. ZŠ, budoucí učitelky prvních tříd a vedoucí vychovatelka ŠD

 DŮLEŽITÉ! Pokud budete přihlašovat dítě do školní družiny, pečlivě prostudujte informace zde a včas dle pokynů odevzdejte přihlášku.
Prosím, sledujte tuto náš web, o situaci Vás budeme informovat.

Na přihlášku do ŠD je třeba uvést variabilní symbol dítěte. Tento symbol najdete zde.

S přáním stálého zdraví

Eva Markvartová, zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň


Pokud budete žádat pro své dítě odklad školní docházky, je třeba přiložit doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum) a dětského lékaře nebo klinického psychologa.

Proč si vybrat právě naši školu? 
Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „ Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená.“
- výuka angličtiny již od prvního ročníku (pro zájemce)
- školní družina i jídelna jsou v budově školy
- provoz školní družiny od 6:00 do 17: 00 hodin, Bellhop systém pro vyzvedávání ze ŠD
- školní jídelna nabízí nejen obědy (výběr ze dvou jídel), ale i svačinky
- jsme zapojeni do projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol - všechny děti dostávají 1 x týdně ovoce a mléčný výrobek zdarma
- pořádáme pobyty dětí 1. stupně ve škole v přírodě, na 2. stupni adaptační kurz, zájezd do Anglie, lyžařský výcvik
- 4. a 5. třídy jezdí na kurz bruslení
- široká nabídka zájmových kroužků


DESATERO PRO RODIČE: (plné znění v příloze)
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, samostatné v sebeobsluze
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit svoje chování
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikační dovednosti
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost zapamatovat si a učit se
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň vnímavé, schopné soužití ve skupině
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, okolním světě i praktickém životě

 

 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   Centrum robotiky   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz