Škola podporující zdraví

Dne 15. února 2016 obhájila naše škola zařazení v programu Škola podporující zdraví, osvědčení

Dne 27. října 2009 14. základní škola v Plzni Doubravce podepsala dohodu o spolupráci se Státním zdravotním ústavem v Praze a byla zařazena do evropského programu
„Škola podporující zdraví – Zdravá škola“.

Pro tento projekt jsme se rozhodli, protože vyhovoval našim představám o všestranně se rozvíjející osobnosti jednotlivce v dynamickém prostředí školy.

Po roce získal projekt konečnou podobu a byl předložen Státnímu zdravotnímu ústavu. Následovala návštěva zástupce SZÚ na naší škole a nakonec obhajoba projektu v Praze.
Škola podporující zdraví je projekt Světové zdravotnické organizace (WHO).
Být zdravou školou znamená vytvářet klidné a příjemné prostředí pro práci i relaxaci, vytvářet zdravý názor na život a na svět kolem sebe, naučit se pracovat i odpočívat.
Jsme součástí evropského systému a domníváme se, že každé dítě a mladý člověk má právo na vzdělání ve škole podporující zdraví.

Soubory k nahlédnutí:     Akce v rámci Školy podporující zdraví ve školním roce  2017 - 18

                                          Akce v rámci Školy podporující zdraví ve školním roce  2016 - 17

                                          Akce v rámci Školy podporující zdraví ve školním roce  2015 - 16

                                          Akce v rámci Školy podporující zdraví ve školním roce 2014 - 2015  

                                          Akce v rámci Školy podporující zdraví ve školním roce 2013 - 2014

                                          Akce v rámci Školy podporující zdraví ve školním roce 2012-2013

                                          Akce v rámci Školy podporující zdraví ve školním roce 2011-2012

                                          Akce v rámci Školy podporující zdraví ve školním roce 2010-2011

 V lednu roku 2013 získala naše škola osvědčení o zařazení školy do sítě škol podporujících zdraví v programu ŠPZ.
Tato dohoda o spolupráci mezi SZÚ Praha, garantem evropského programu Škola podporující zdraví
a 14. ZŠ Plzeň, zařazenou v síti škol podporujících zdraví, vznikla po evaluaci a inovaci školního projektu podpory zdraví.
Tento projekt poskytuje naší škole kvalitní nástroj pro podporu zdraví na další tříleté období, do školního roku 2014-2015.