Škola podporující zdraví

Dne 15. února 2016 obhájila naše škola zařazení v programu Škola podporující zdraví, osvědčení

Dne 27. října 2009 14. základní škola v Plzni Doubravce podepsala dohodu o spolupráci se Státním zdravotním ústavem v Praze a byla zařazena do evropského programu
„Škola podporující zdraví – Zdravá škola“.

Pro tento projekt jsme se rozhodli, protože vyhovoval našim představám o všestranně se rozvíjející osobnosti jednotlivce v dynamickém prostředí školy.

Po roce získal projekt konečnou podobu a byl předložen Státnímu zdravotnímu ústavu. Následovala návštěva zástupce SZÚ na naší škole a nakonec obhajoba projektu v Praze.
Škola podporující zdraví je projekt Světové zdravotnické organizace (WHO).
Být zdravou školou znamená vytvářet klidné a příjemné prostředí pro práci i relaxaci, vytvářet zdravý názor na život a na svět kolem sebe, naučit se pracovat i odpočívat.
Jsme součástí evropského systému a domníváme se, že každé dítě a mladý člověk má právo na vzdělání ve škole podporující zdraví.

Soubory k nahlédnutí:     Akce v rámci Školy podporující zdraví ve školním roce  2017 - 18

                                          Akce v rámci Školy podporující zdraví ve školním roce  2016 - 17

                                          Akce v rámci Školy podporující zdraví ve školním roce  2015 - 16

                                          Akce v rámci Školy podporující zdraví ve školním roce 2014 - 2015  

                                          Akce v rámci Školy podporující zdraví ve školním roce 2013 - 2014

                                          Akce v rámci Školy podporující zdraví ve školním roce 2012-2013

                                          Akce v rámci Školy podporující zdraví ve školním roce 2011-2012

                                          Akce v rámci Školy podporující zdraví ve školním roce 2010-2011

 V lednu roku 2013 získala naše škola osvědčení o zařazení školy do sítě škol podporujících zdraví v programu ŠPZ.
Tato dohoda o spolupráci mezi SZÚ Praha, garantem evropského programu Škola podporující zdraví
a 14. ZŠ Plzeň, zařazenou v síti škol podporujících zdraví, vznikla po evaluaci a inovaci školního projektu podpory zdraví.
Tento projekt poskytuje naší škole kvalitní nástroj pro podporu zdraví na další tříleté období, do školního roku 2014-2015.

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   Centrum robotiky   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz