COVID 19 - průběžně aktualizováno

Aktualizace

  8. 1. 2021Hodnocení žáků v prvním pololetí školního roku 2020/21

      ·         V hodnocení žáků za 1.pololetí bude škola postupovat dle doporučení MŠMT:

              https://koronavirus.edu.cz/files/doporuceni-k-hodnoceni-na-vysvedceni.pdf

·         Žáci budou hodnoceni známkami.

 

·         Pokud nebude možná osobní přítomnost žáků ve škole, uzavřené hodnocení za 1. pololetí bude zveřejněno

              28. 1. 2021 ve Škole on line (Hodnocení – Výpis hodnocení – Výpis hodnocení žáka/studenta).

·         Výpis z vysvědčení bude žákům předán nejpozději třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků

ve škole.

 

·         Žáci devátých ročníků si vyzvednou výpis z vysvědčení, přihlášku k dalšímu vzdělávání a zápisový lístek

               ve čtvrtek    28. 1. 2021 od 8:00 do 13:30 na sekretariátu školy.

 

Vedení školy

Rozvrhy 1.stupně v online výuce 3. - 5. třídy od 11. 1. 2021 zde

 

 

Výuka od 4. 1. 2021:

 

INFORMACE MŠMT K PROVOZU ŠKOL OD 27. 12. 2020 DO 10. 1. 2021  zde

prezenční výuka pouze pro žáky 1. a 2. tříd, provoz školní družiny 6 - 17 hod., obědy jsou přihlášené

3. - 9. ročník: distanční výuka. Obědy jsou odhlášené, ale je možnost přihlásit oběd a vyzvednout ho v době 11 - 11:30, 13:30 - 14 hod.

Rozvrhy 1.stupně v online výuce 3. - 5. třídy - zde

Konzultační hodiny 2. stupně   zde

Informace pro zákonné zástupce a žáky – prezenční výuka od 30. 11. 2020:  

·         Žáci 1. stupně chodí denně – zahájena prezenční výuka.

·         Žáci 9. tříd chodí denně – zahájena prezenční výuka.

·         Žáci 6. A, B, C a 7. A – lichý týden (od 30.11. – 4.12.2020)

·         Žáci 7. B, C, 8. A, B, C – sudý týden (od 7.12. – 11.12.2020)

·         Výuka probíhá v kmenových třídách.

·         Třídy se neslučují, je zachována homogenita.

Podrobné informace o organizaci prezenční výuky a distanční výuky dostali zákonní zástupci emailem prostřednictvím třídních učitelů.

Vedení školy

 

 

  1. Informace k distanční výuce od 2.11.
  2. Rozvrhy 1.stupně v online výuce zde
  3. Rozvrhy 2.stupně v online výuce zde
  4. Distanční výuka (počty hodin, hodnocení…) zde
  5. Konzultační hodiny 2. stupně   zde

Uzavření školy

Od 14. 10. do 20.11. přecházíme na distanční výuku všech žáků.

K online výuce  žáci 2. stupně (ČJ, M, AJ) dostanou rozvrh 19.10. prostřednictvím emailu.

K online výuce žáci 1.stupně ČJ,M, (AJ od 3. třídy), Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda dostanou rozvrh 19.10. prostřednictvím emailu.

Informace školní jídelny

V úterý 13. 10. 2020 budou všem žákům obědy automaticky odhlášeny na celé období distanční výuky.

Obědy nabízíme formou výdeje celého oběda do vlastních jídlonosičů, cena zůstává podle věkových kategorií.

Pro odběr obědů MUSÍTE znovu dítě přihlásit. Vaří se pouze jeden oběd.

Časy vydávání obědů: 11 - 11:30, 13: 30 - 14 hod. POUZE vchodem od sv. Jiří (vchod školní družiny) za dodržení hygienických opatření (roušky, rozestupy).

Oběd může vyzvednout kdokoliv s platným čipem, kdo nemá nařízenou karanténu.

Žáci, kteří budou mít zájem o obědy během distanční výuky, musí provést opětovné přihlášení na jednotlivé dny přes STRAVA.cz nebo

TELEFONICKY nebo E-MAILEM (dnes do 14:00, na další dny den předem do 10:00 hodin) vedoucí školní jídelny tesarovavl@zs14.plzen-edu.cz

 

Vedení školy

 Následující omezení provozu na naší škole

 

 

Od 12. října do 23. října 2020 bude probíhat kombinace prezenční a distanční výuky žáků 2. stupně.

Přehled docházky vašich dětí  zde.

V době distanční výuky budou žákům obědy automaticky odhlášeny.

Po dobu těchto 14 dnů NENÍ přístupná školní knihovna pro žáky školy.

Jsou zrušeny i všechny zájmové činnosti – kroužky, pronájmy v tělocvičnách.

V průběhu prezenční výuky - výuky ve škole se nemění rozvrh hodin.

K online výuce dostanou žáci rozvrh – (ČJ, M, AJ).

V ostatních předmětech  D, Z, Př, F, Ch bude zasláno zadání úkolů prostřednictvím třídních učitelů v pondělí  12.10. (žákům, kteří mají v tomto týdnu distanční výuku)

Vedení školy

 

 

Vážení rodiče,

děkujeme za vstřícnost a podporu školy v této obtížné hygienické situaci.

Od 18. 9. 2020 do odvolání se rozhodnutím MZdr zakazuje pobyt a pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest pro žáky 2. stupně i během výuky.

Doporučujeme, abyste své dítě vybavili alespoň dvěma rouškami.

 

Děkujeme,

vedení školy

 

 

Distanční výuka – 29.9.2020

Návod na připojení k MS Teams a školnímu mailu - 22. 9. 2020

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID - 19 - 11. 9. 2020

Manuál k provozu škol od září 2020

Provoz škol  a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 - 24. 8. 2020

 

 

 

 

 

 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   Centrum robotiky   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz