COVID 19 - průběžně aktualizováno

Aktualizace

30. 4. 2021: Informace k testování žáků od 3. 5. 2021: Podrobné informace z MŠMT zdezde

Pro žáky 1. stupně platí testování s frekvencí jedenkrát týdně, test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Testujeme v pondělí.

Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Pro žáky 2. stupně platí testováni dvakrát týdně. Důvodem je, že tito žáci se nyní vrací k prezenční výuce a dosud nebyli testováni. Testujeme v pondělí a ve čtvrtek.

21. 4. 2021: Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání - zde

7. 4. 2021: Prezenční výuka 1. stupně od 12. 4. 2021 - informace . Pokyny MŠMT: Manuál k provozu škol od 12. 4. 2021Manuál k testování

Výdej obědů do vlastních nádob od 11 do 11:30 hod. a od 13: 45 do 14 hod.

11. 3. 2021: Aktualizovaný rozvrh 1.stupeň (3. – 5. třída) – platný od 15. 3. 2021 - zde

28. 2. 2021: v období od 1. 3. 2021 přechází na distanční výuku i 1. a 2. třídy

Rozvrhy tříd od 1.3.2021:   1.třídy2. třídy

Výdej obědů do vlastních nádob od 11 do 12 hod. a od 13 do 14 hod. Obědy je nutné přihlásit.

15. 2. 2021: v období od 15. do 28. 2. 2021 zůstávají školy ve stejném režimu jako doposud


8. 1. 2021:  Hodnocení žáků v prvním pololetí školního roku 2020/21

V hodnocení žáků za 1.pololetí bude škola postupovat dle doporučení MŠMT:

https://koronavirus.edu.cz/files/doporuceni-k-hodnoceni-na-vysvedceni.pdf

Žáci budou hodnoceni známkami.

Pokud nebude možná osobní přítomnost žáků ve škole, uzavřené hodnocení za 1. pololetí bude zveřejněno 28. 1. 2021 ve Škole on line (Hodnocení – Výpis hodnocení – Výpis hodnocení žáka/studenta).

Výpis z vysvědčení bude žákům předán nejpozději třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků ve škole.

Žáci devátých ročníků si vyzvednou výpis z vysvědčení, přihlášku k dalšímu vzdělávání a zápisový lístek ve čtvrtek 28. 1. 2021 od 8:00 do 13:30 na sekretariátu školy. 

Vedení školy


Rozvrhy 1.stupně v online výuce 3. - 5. třídy od 11. 1. 2021 zde 


Výuka od 4. 1. 2021: 

INFORMACE MŠMT K PROVOZU ŠKOL OD 27. 12. 2020 DO 10. 1. 2021  zde

Prezenční výuka pouze pro žáky 1. a 2. tříd, provoz školní družiny 6 - 17 hod., obědy jsou přihlášené

3. - 9. ročník: distanční výuka. Obědy jsou odhlášené, ale je možnost přihlásit oběd a vyzvednout ho v době 11 - 11:30, 13:30 - 14 hod.

Konzultační hodiny 2. stupně   zde 


Informace pro zákonné zástupce a žáky – prezenční výuka od 30. 11. 2020:  

Žáci 1. stupně chodí denně – zahájena prezenční výuka.

Žáci 9. tříd chodí denně – zahájena prezenční výuka.

Žáci 6. A, B, C a 7. A – lichý týden (od 30.11. – 4.12.2020)

Žáci 7. B, C, 8. A, B, C – sudý týden (od 7.12. – 11.12.2020)

Výuka probíhá v kmenových třídách.

Třídy se neslučují, je zachována homogenita.

Podrobné informace o organizaci prezenční výuky a distanční výuky dostali zákonní zástupci emailem prostřednictvím třídních učitelů.

Vedení školy 


Informace k distanční výuce od 2.11.

Rozvrhy 1.stupně v online výuce zde

Rozvrhy 2.stupně v online výuce zde

Distanční výuka (počty hodin, hodnocení…) zde

Konzultační hodiny 2. stupně   zde


Uzavření školy

Od 14. 10. do 20.11. přecházíme na distanční výuku všech žáků.

K online výuce  žáci 2. stupně (ČJ, M, AJ) dostanou rozvrh 19.10. prostřednictvím emailu.

K online výuce žáci 1.stupně ČJ,M, (AJ od 3. třídy), Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda dostanou rozvrh 19.10. prostřednictvím emailu. 


Informace školní jídelny

V úterý 13. 10. 2020 budou všem žákům obědy automaticky odhlášeny na celé období distanční výuky.

Obědy nabízíme formou výdeje celého oběda do vlastních jídlonosičů, cena zůstává podle věkových kategorií.

Pro odběr obědů MUSÍTE znovu dítě přihlásit. Vaří se pouze jeden oběd.

Časy vydávání obědů: 11 - 11:30, 13: 30 - 14 hod. POUZE vchodem od sv. Jiří (vchod školní družiny) za dodržení hygienických opatření (roušky, rozestupy).

Oběd může vyzvednout kdokoliv s platným čipem, kdo nemá nařízenou karanténu.

Žáci, kteří budou mít zájem o obědy během distanční výuky, musí provést opětovné přihlášení na jednotlivé dny přes STRAVA.cz nebo

TELEFONICKY nebo E-MAILEM (dnes do 14:00, na další dny den předem do 10:00 hodin) vedoucí školní jídelny tesarovavl@zs14.plzen-edu.cz 

Vedení školy 


Následující omezení provozu na naší škole 

Od 12. října do 23. října 2020 bude probíhat kombinace prezenční a distanční výuky žáků 2. stupně.

Přehled docházky vašich dětí  zde.

V době distanční výuky budou žákům obědy automaticky odhlášeny.

Po dobu těchto 14 dnů NENÍ přístupná školní knihovna pro žáky školy.

Jsou zrušeny i všechny zájmové činnosti – kroužky, pronájmy v tělocvičnách.

V průběhu prezenční výuky - výuky ve škole se nemění rozvrh hodin.

K online výuce dostanou žáci rozvrh – (ČJ, M, AJ).

V ostatních předmětech  D, Z, Př, F, Ch bude zasláno zadání úkolů prostřednictvím třídních učitelů v pondělí  12.10. (žákům, kteří mají v tomto týdnu distanční výuku)

Vedení školy 


Vážení rodiče,

děkujeme za vstřícnost a podporu školy v této obtížné hygienické situaci.

Od 18. 9. 2020 do odvolání se rozhodnutím MZdr zakazuje pobyt a pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest pro žáky 2. stupně i během výuky.

Doporučujeme, abyste své dítě vybavili alespoň dvěma rouškami. 

Děkujeme,
vedení školy 


Distanční výuka – 29.9.2020

Návod na připojení k MS Teams a školnímu mailu - 22. 9. 2020

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID - 19 - 11. 9. 2020

Manuál k provozu škol od září 2020

Provoz škol  a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 - 24. 8. 2020