Informace - Covid 19 (průběžně aktualizováno)

20. 3. 2020 - aktualizace informací

Vážení rodiče,
od pondělí 16. 3.2020 bude škola posílat Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy mailem nebo osobně v úředních hodinách: pondělí + středa 8 - 11.
Zájemci o tiskopis zašlou na e-mail skola@zs14.plzen-edu.cz jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje. Škola Vám pošle zpět předvyplněný naskenovaný tiskopis e-mailem.
Vy si jej vytisknete, dovyplníte, podepíšete a sken zašlete e-mailem zaměstnavateli. Pokud máte elektronický podpis, je dobré jej použít, ale i bez něj je celý proces v pořádku.
Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení buď datovou schránkou, nebo e-mailem s elektronickým podpisem.
Vedení školy
16. 3. 2020 - AKTUALIZACE INFORMACÍ

 

Vážení rodiče,
od pondělí 16. 3.2020 bude škola posílat Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy mailem nebo osobně v  úředních hodinách: pondělí + středa 8 - 11.
Zájemci o tiskopis zašlou na e-mail skola@zs14.plzen-edu.cz  jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje. Škola Vám pošle zpět předvyplněný naskenovaný tiskopis e-mailem.
Vy si jej vytisknete, dovyplníte, podepíšete a sken zašlete e-mailem zaměstnavateli. Pokud máte elektronický podpis, je dobré jej použít, ale i bez něj je celý proces v pořádku.
Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení buď datovou schránkou, nebo e-mailem s elektronickým podpisem.
Vedení školy

Ve čtvrtek 19. 3. Vám bude mailem zasláno učivo na další týden, tedy do 27. 3. 2020. Tyto úkoly budou zároveň zveřejněny v pátek 20.3. na webových stránkách školy.
Velice Vás prosíme o spolupráci při zvládání této mimořádné situace a o pomoc Vašim dětem při plnění zadaných úkolů. S jakýmkoli dotazem nebo nejasností se obraťte na vyučující daného předmětu prostřednictvím mailu – adresy najdete na webových stránkách naší školy - https://zs14.plzen.eu/kontakty/kontakty.aspx
Zde naleznete odkazy na webové stránky, které Vám pomohou s domácí přípravou.
Aktuálně zpřístupnilo učebnice také nakladatelství TAKTIK.
Česká televize spouští od pondělí 16. 3. unikátní projekt UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky 1.stupně vyučování prostřednictvím televizní obrazovky.
V úterý a čtvrtek pak ČT2 pomůže v pořadu Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky.

11. 3. 2020 - ZRUŠENÍ VÝUKY, INFORMACE  O PRONÁJMU

 Od středy 11. 3. 2020 se ruší výuka na základních školách na dobu neurčitou.( Mimořádné opatření MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10.3.2020)

Od středy 11. 3. 2020 je také uzavřena školní družina a školní jídelna. Obědy jsou všem strávníkům automaticky odhlášeny.

Zaměstnaní rodiče mají nárok na ošetřovné a dle § 109, odst. 5, písm. b) zákona č. 187/2006 Sb. mohou uplatnit nárok na výplatu ošetřovného.
Tiskopis "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy" Vám vydáme v kanceláři v době od 8.00 do 13.00 (případně po telefonické domluvě v jiný čas).

Vážení rodiče, na Vámi poskytnuté mailové adresy je 11. 3. odeslána zpráva s pokyny k výuce.
Pokud jste mail neobdrželi, kontaktujte mailem buď třídní učitelku nebo zástupkyni ředitelky pro daný stupeň

 - 1. stupeň: markvartovaev@zs14.plzen-edu.cz

 - 2. stupeň: formanovape@zs14.plzen-edu.cz

Vážení rodiče, žádám Vás, abyste sledovali naše stránky, kde budou informace pravidelně aktualizovány.

S PLATNOSTÍ OD 12. 3. 2020 JE VYDÁN ZÁKAZ VYUŽÍVAT TĚLOCVIČNY A UČEBNY 14. ZÁKLADNÍ ŠKOLY. ŽÁDÁME VÁS O DODRŽENÍ TOHOTO OPATŘENÍ.

Mgr. Helena Lišková
ředitelka školy

Mimořádné opatření - uzavření základních, středních a vysokých škol - ze dne 10. 3. 2020

Pronájmy tělocvičen cizím složkám zůstávají v běžném režimu.

Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. 

 Doplněk k informacím o šíření onemocnění novým typem koronaviru - ze dne 9. 3. 2020

 Informace vedení školy k onemocnění novým typem koronaviru - ze dne 6. 3. 2020

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   Centrum robotiky   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz