Prezenční výuka 1. stupně od 12. 4. 2021

Od 12. 4. 2021 nastupuje do škol 1. stupeň k rotační prezenční výuce. Na naší škole se bude postupovat takto:

Lichý kalendářní týden (od 12. 4. 2021) začnou prezenční výuku 2., 3. a 5. ročníky.

Ostatní třídy 1. stupně budou pokračovat v distanční výuce, on-line hodiny jsou zachovány.

Sudý kalendářní týden (od 19. 4. 2021) přijdou do školy k prezenční výuce 1. a 4. ročníky. Ostatní třídy 1. stupně budou mít distanční výuku, on-line hodiny jsou zachovány.

U tříd se musí dodržovat homogenita skupin ve škole i ve ŠD.

Po celou dobu vyučování a ve ŠD budou mít žáci nasazeny chirurgické roušky.

Postupujeme podle pokynů MŠMT, které jsou zveřejněny na webových stránkách školy (COVID 19 – průběžně aktualizováno)

Ø  TESTOVÁNÍ

žáků i zaměstnanců školy bude prováděno tzv. samoodběrem každé pondělí a čtvrtek po příchodu do školy. Pokud žák přijde do školy mimo tyto dny, bude testován ihned po svém příchodu.

V případě pozitivního testu bude škola jednat dle pokynů MŠMT a KHS.

Zde je instruktážní video, jak bude testování probíhat – velmi prosíme seznámit s ním žáky před příchodem do školy: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

Ten, kdo prodělal COVID – 19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo víc než 90 dní, nemusí být testován. Tuto skutečnost musí prokazatelně doložit.

 

Ø  VSTUP DO ŠKOLY

je v pondělí a čtvrtek možný už v 7:30, v ostatní dny v 7:40. Vstupuje se hlavním vchodem, v budově se žáci řídí pokyny zaměstnanců školy.

 

Ø  ŠKOLNÍ DRUŽINA

Provoz školní družiny 6:30 – 7:40 hod a 11:45 – 17:00 hod

 V pondělí a čtvrtek budou žáci po příchodu do ranní družiny testováni  na přítomnost Covid-19 .

Placené kroužky se ve škole nebudou konat, konečné vyúčtování proběhne v červnu.

Ø  ŠKOLNÍ JÍDELNA:

obědy pro prezenční výuku se vydávají dle rozvrhu.

Výdej pro cizí strávníky a děti na distanční výuce: 11:00 – 11:30, 13:45 – 14:00

 

·         Obědy jsou žákům, kteří budou mít prezenční výuku ve škole a pravidelně se stravují ve ŠJ, automaticky přihlášené. Kdo oběd nechce, musí si ho odhlásit.

·         V týdnu, kdy se budou děti učit z domova, budou obědy odhlášené. Kdo si chce pro oběd docházet, musí si ho přihlásit minimálně 2 pracovní dny předem u vedoucí školní jídelny V. Tesařové 378 027 303 nebo tesarovavl@zs14.plzen-edu.cz

·         V době nemoci nebo karantény žáci na dotovaný oběd nárok nemají.

 

Vedení školy

 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   Centrum robotiky   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz