Nesmíme zapomenout: Jan Opletal a další oběti listopadu 1939

Žáci osmých a devátých ročníků se v hodinách dějepisu i o přestávkách seznámili ve vestibulu školy s výstavou Nesmíme zapomenout, kterou zapůjčilo v elektronické verzi Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze. Výstava připomíná události podzimu 1939, postavu Jana Opletala a perzekuci 1200 studentů v německém koncentračním táboře Sachsenhausen.