Prezenční výuka 1. stupně od 12. 4. 2021

Od 12. 4. 2021 nastupuje do škol 1. stupeň k rotační prezenční výuce. Na naší škole se bude postupovat takto:

Lichý kalendářní týden (od 12. 4. 2021) začnou prezenční výuku 2., 3. a 5. ročníky.

Ostatní třídy 1. stupně budou pokračovat v distanční výuce, on-line hodiny jsou zachovány.

Sudý kalendářní týden (od 19. 4. 2021) přijdou do školy k prezenční výuce 1. a 4. ročníky. Ostatní třídy 1. stupně budou mít distanční výuku, on-line hodiny jsou zachovány.

U tříd se musí dodržovat homogenita skupin ve škole i ve ŠD.

Po celou dobu vyučování a ve ŠD budou mít žáci nasazeny chirurgické roušky.

Postupujeme podle pokynů MŠMT, které jsou zveřejněny na webových stránkách školy (COVID 19 – průběžně aktualizováno)

Ø  TESTOVÁNÍ

žáků i zaměstnanců školy bude prováděno tzv. samoodběrem každé pondělí a čtvrtek po příchodu do školy. Pokud žák přijde do školy mimo tyto dny, bude testován ihned po svém příchodu.

V případě pozitivního testu bude škola jednat dle pokynů MŠMT a KHS.

Zde je instruktážní video, jak bude testování probíhat – velmi prosíme seznámit s ním žáky před příchodem do školy: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

Ten, kdo prodělal COVID – 19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo víc než 90 dní, nemusí být testován. Tuto skutečnost musí prokazatelně doložit.

 

Ø  VSTUP DO ŠKOLY

je v pondělí a čtvrtek možný už v 7:30, v ostatní dny v 7:40. Vstupuje se hlavním vchodem, v budově se žáci řídí pokyny zaměstnanců školy.

 

Ø  ŠKOLNÍ DRUŽINA

Provoz školní družiny 6:30 – 7:40 hod a 11:45 – 17:00 hod

 V pondělí a čtvrtek budou žáci po příchodu do ranní družiny testováni  na přítomnost Covid-19 .

Placené kroužky se ve škole nebudou konat, konečné vyúčtování proběhne v červnu.

Ø  ŠKOLNÍ JÍDELNA:

obědy pro prezenční výuku se vydávají dle rozvrhu.

Výdej pro cizí strávníky a děti na distanční výuce: 11:00 – 11:30, 13:45 – 14:00

 

·         Obědy jsou žákům, kteří budou mít prezenční výuku ve škole a pravidelně se stravují ve ŠJ, automaticky přihlášené. Kdo oběd nechce, musí si ho odhlásit.

·         V týdnu, kdy se budou děti učit z domova, budou obědy odhlášené. Kdo si chce pro oběd docházet, musí si ho přihlásit minimálně 2 pracovní dny předem u vedoucí školní jídelny V. Tesařové 378 027 303 nebo tesarovavl@zs14.plzen-edu.cz

·         V době nemoci nebo karantény žáci na dotovaný oběd nárok nemají.

 

Vedení školy