Organizace školního roku

Organizace školního roku 2020 - 21

Zahájení školního roku

1. září 2020

Ukončení 1. pololetí

28. ledna 2021

Ukončení 2. pololetí

30. června 2021

 

Prázdniny ve školním roce

Podzimní prázdniny

29. - 30. října 2020

Vánoční prázdniny

23. prosince 2020 - 3. ledna 2021

Vyučování začne4. ledna 2021

Pololetní prázdniny

29. ledna 2021

Jarní prázdniny

8. března - 14. března 2021

Velikonoční prázdniny

1. dubna 2021

Hlavní prázdniny

1. července - 31. srpna 2021

 

Třídní aktivy ve školním roce  

1. stupeň2. stupeň

2. září 2020 v 17.00 hodin

2. září 2020 v 17.30 hodin

18. listopadu 2020 v 17.00 hodin

18. listopadu 2020 v 17.30 hodin 

14. dubna 2021 v 17.00 hodin

14. dubna 2021 v 17.30 hodin

Ukázka zájmové činnosti12. května 2021

 

 

Informační schůzka pro budoucí první třídy27. května 2021 v 15.15 hodin