Partnerská škola

HISTORIE SPOLUPRÁCE

Základní škola, Námestie mladosti 1, Žilina

Spolupráce od roku 2009.


 

Willi - Ulfig - Mittelschule v Regensburgu

Spolupráce od roku 2016.

Žáci nacházejí důvody, které je sbližují. V Řeznu zazněla slova o důležitosti přátelství.

 Byla podepsána partnerská smlouva o spolupráci v různých činnostech, např. vytváření spolupráce za účelem realizace projektů E-Twinningu, sportovních setkání, výměnné korespondence v rámci jednotlivých předmětů, např. anglického jazyka, mateřských jazyků, výměnné projekty na různá témata, osobní setkání pedagogických sborů, poskytování materiálů na prezentaci školy.