Školní dokumenty

školní vzdělávací program

školní řád a pravidla pro hodnocení - platnost od 1.9.2021

                dodatek ke školnímu řádu - platnost od 1. 10. 2020

vydání opisu a stejnopisu vysvědčení

vyřizování žádostí o informace

Požadavky na TV