Školní parlament

Školní žákovský parlament je nástroj pro zapojení žáků do života školy. Žákovský parlament podporuje komunikaci mezi žáky, učiteli a vedením školy. Napomáhá tím zlepšovat prostředí a klima školy.

 Své zástupce ve školním parlamentu si vybírají žáci čtvrtých až devátých tříd. Zástupci třídy ve školním parlamentu přichází na zasedání s podněty třídy, kterou zastupuje. Své spolužáky následně informují.  Mezi hlavní náplň práce školního parlamentu patří organizování kulturních a sportovních akcí pro ostatní žáky, řešení problémů ve škole a zlepšování klimatu i prostředí školy. Práce ve školním parlamentu vede žáky k pochopení fungování občanské společnosti.

            Koordinátory žákovského parlamentu pro školní rok 2019/2020 jsou: Mgr. Danuše Barochová, Mgr. Veronika Tolarová a Mgr. Jakub Černý.

Rada školního parlamentu

Předseda

Patricie Bugošová

Zástupce školy na městském žákovském parlamentu

Tereza Herbst

Místopředseda  pro I.stupeň

Jindřich Pokorný

Místopředseda pro II.stupeň

Lukáš Vavřík

ICT a Fotograf

Mgr. Veronika Cajthamlová

Tiskový mluvčí

Kristýna Bartošová

Fotograf

Lukáš Vavřík

Nástěnka

Anelli Kočí, Tereza Křížová

Parlamentní listina

 Složení parlamentu

 První schůzka

 Akce školního parlamentu   

Vánoční čtení

Pátým rokem se uskutečnila akce „Vánoční čtení pro I. a II. třídy“. Letos děti opět slyšely krásné vánoční pohádky od žáků z II. stupně.

Nejkrásnější vánoční dveře školy  

Školní parlament vyhlásil další soutěž. Tentokrát se jednalo o nejlépe nazdobené dveře v kmenové třídě. Na prvním stupni se staly vítězi děti z 4. C.

Mikuláš

I letos zavítal Mikuláš se svými pomocníky na 14. ZŠ. Obešel všechny třídy na I. stupni a obdaroval je sladkostmi.

V Plzni společně zasedly městský a krajský parlament dětí a mládeže

V úterý 12. listopadu se na společném zasedání setkali zástupci městského a krajského parlamentu dětí a mládeže ve Středisku volného času Radovánek. Tématem jednání bylo stravování na školách. Vyslechnout si názory mladých studentů přišli i zástupci města Plzně – primátor Martin Baxa, radní pro oblast školství Lucie Kantorová a vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně Dagmar Škubalová.

Více informací zde                                         

Sběr žaludů

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Složení parlamentu

 

Parlamentní listina

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   Centrum robotiky   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz