Školní poradenské pracoviště

Brožura "Čím budu"

MONOLOG VÁŠ SVĚT ZMENŠUJE. DIALOG HO ZVĚTŠUJE.

Školní poradenské pracoviště na 14. ZŠ pracuje ve složení – školní speciální pedagog, školní psycholog, výchovný poradce a školní metodik prevence a vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské.

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Brožura Čím budu

Dny otevřených dveří

Jméno a příjmeníKontaktKonzultační hodiny
Speciální pedagogMgr. Zuzana Pecháčková

378 027 315
pechackovazu@zs14.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny pro učitele a žáky: čtvrtek 12:45 – 13:30

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky -  po předchozí telefonické nebo mailové domluvě

Každé pondělí 7:00 – 7:50

Školní psychologMgr. Ježková Štěpánka

378 027 315
jezkovast@zs14.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny pro učitele a žáky: úterý 8:30 – 13:00

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky -  po předchozí telefonické nebo mailové domluvě

Každý čtvrtek 8:00 – 13:00

Výchovný poradce
pro 1. stupeň
Ing. Mgr. Lenka Knoblochová

378 027 309
knoblochovale@zs14.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny pro učitele a žáky: pátek 12:45 – 13:30

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky -  po předchozí telefonické nebo mailové domluvě

každý pátek 7:00 – 7:40

Výchovný a kariérový poradce
pro 2.stupeň
Mgr. Irena Šnebergerová

378 027 310
snebergerovair@zs14.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny pro učitele a žáky: kdykoliv po vzájemné domluvě

Konzultační hodiny pro rodiče:  po telefonické nebo mailové domluvě

každý čtvrtek: 7:00 – 7:40

Školní metodik prevenceMgr. Anna Čečilová378 027 314
cecilovaan@zs14.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny pro učitele, žáky, rodiče – po předchozí telefonické nebo mailové        

                                                                                  domluvě

Každá středa: 7:00 – 7:40

 

Minimální preventivní program je zpracován v několika částech. Část věnovaná šikaně je k dispozici zde.