Školní poradenské pracoviště

Brožura "Čím budu"

MONOLOG VÁŠ SVĚT ZMENŠUJE. DIALOG HO ZVĚTŠUJE.

Školní poradenské pracoviště na 14. ZŠ pracuje ve složení – školní speciální pedagog, školní psycholog, výchovný poradce a školní metodik prevence a vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské.

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Aktuální informace ke konání přijímacích zkoušek aktualizace 15. 3. 2021

Aktuální informace ke konání přijímacích zkoušek aktualizace 8. 1. 2021

Aktuání informace k přijímacímu řízení 2020/21 - aktualizace 9.11.2020

Důležité informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021 - aktualizace 2. 11. 2020

Základní informace pro žáky 9. třídy

Užitečné webové stránky

15. 4. 2020 - informace k novému zákonu o přijímacím řízení na SŠ  zde

Brožura Čím budu

Dny otevřených dveří - školy - kalendář

Jméno a příjmeníKontaktKonzultační hodiny
Speciální pedagogMgr. Zuzana Pecháčková

378 027 315
pechackovazu@zs14.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny pro učitele a žáky: po vzájemné domluvě

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky: po předchozí telefonické nebo emailové domluvě

každou středu 7.10 – 7.50

Výchovný poradce
pro 1. stupeň
Ing. Mgr. Lenka Knoblochová

378 027 309
knoblochovale@zs14.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny pro učitele a žáky: po vzájemné domluvě

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky -  po předchozí telefonické nebo mailové domluvě

každý pátek 7:10 - 7:40

Výchovný a kariérový poradce
pro 2.stupeň
Mgr. Irena Šnebergerová

378 027 310
snebergerovair@zs14.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny pro učitele a žáky: kdykoliv po vzájemné domluvě

Konzultační hodiny pro rodiče:  po telefonické nebo mailové domluvě

každý úterý: 7:10 – 7:40

Školní metodik prevenceMgr. Anna Čečilová378 027 314
cecilovaan@zs14.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny pro učitele, žáky, rodiče – po předchozí telefonické nebo mailové        

                                                                                  domluvě každý pátek 7:20 - 7:50

 

Minimální preventivní program je zpracován v několika částech. Část věnovaná šikaně je k dispozici zde.