Žádosti, přihlášky

Přihlášky

ŽÁDOST O PŘESTUP DO 6. ROČNÍKU pro školní rok 2021 – 2022

přihláška k zájmovému vzdělávání ve  školní družině - školní rok 2020/2021

přihláška ke stravování - souhlas s inkasem

přihláška ke stravování - bankovní účet

přihláška na svačinky

Žádosti 

žádost o uvolnění žáka - na více dnů

žádost o uvolnění žáka během výuky

Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte ze 14. základní školy jinou osobou

žádost o přestup do 14. ZŠ

odhlášení žáka ze školní docházky ve 14. ZŠ

žádost o odhlášení žáka za školní družiny

žádost o uvolnění žáka ze školní družiny

žádost o uvolnění z tělesné výuky - posudek

žádost zákonného zástupce - uvolnění z TV

žádost o vypracování indiv. vzd. plánu pro žáka

žádost o  poskytnutí informací

 

Zdravotní potvrzení 

bezinfekčnost - prohlášení o zdravotní způsobilosti žáka k účasti na ŠVP...

lékařský posudek o zdravotní způsobilosti žáka k účasti na ŠVP,...

 

 

Uvolnění z výuky - samostatný odchod dítěte ze školy