Žákovská knihovna

Naše žákovská knihovna se nachází v prvním patře v multimediální učebně MUC2.

Žáci mají k dispozici přes 2000 knih – beletrie i encyklopedie, časopisy, počítače připojený k internetu, jednoduché kvízy, čtenářský koutek.

Žáci si zde mimo půjčování knih mohou číst, prohlížet časopisy, vyplňovat kvízy vždy k určitému tématu nebo vyhledávat informace pro zadané projekty.

Žákovská knihovna je v dopoledních hodinách využívána i pro výuku s možností využití interaktivní tabule, audiotechniky a počítačů. Knihovní fond je dle možností průběžně doplňován.

Vedoucí školní knihovny: Eva Zikmundová    kontaktní mail: zikmundovaev@zs14.plzen-edu.cz

Provoz knihovny – půjčování knih

Pondělí:  Velká přestávka

Úterý:   13.00 – 14.20 hodin

Středa: Velká přestávka

Čtvrtek:   13.00 – 13.40 hodin

Řád školní knihovny k nahlédnutí zde.

Akce a projekty:

Školní bibliobus

Díky stavebním úpravám v naší škole nemohou žáci navštěvovat svojí Žákovskou knihovnu. Pro velký zájem a mnoho dotazů dětí, kdy bude opět knihovna otevřena, jsme vytvořili malou „pojízdnou knihovnu“. Protože když nemohou děti za knihami, tak musí knihy za dětmi. Své knihy bude bibliobus nabízet každý čtvrtek o velké přestávce dětem a jeho zastávka bude za šatnami prvního stupně. Věřím, že díky bibliobusu se dostane spousty krásných knih do rukou našim věrným čtenářům.

Pasování na Rytíře řádu čtenářského

Na jaře přichází chvíle, kdy prvňáčci ovládají celou abecedu, začínají sami číst a otevírá se jim svět ukrytý na stránkách knih. A tak nastává doba pro návštěvu knihovny. Každoročně jsou zváni prvňáčci do Knihovny města Plzně do pobočky na Doubravce, kde se nejdříve seznámí s prostředím knihovny a poté následuje samotné pasování. Letos se kvůli nouzovému stavu, který způsobilo šíření nemoci Covid-19 neuskutečnilo spoustu akcí, a proto nás těší, že 20. 10. jsme za dodržených patřičných hygienických opatření mohli pasovat současné druháčky na čtenáře v naší Žákovské knihovně. Děti z druhých tříd postupně přicházely v ranních hodinách do naší Žákovské knihovny za doprovodu svých třídních učitelek. Po složení rytířského slibu děti poklekly před královnu Knihoslavu Sečtělou a byly slavnostně pasovány na Rytíře řádu čtenářského. Z rukou rádkyně jejího veličenstva obdržely děti Pasovací listinu a knihu s podzimními básničkami.  Věříme, že se brány knihoven zase brzy otevřou a těšíme se na naše malé čtenáře. Přejeme jim spoustu krásných zážitků s knížkami, protože jak v pátek v knihovně zjistili, kdo chce vědět, co je v knihách napsáno, musí je číst.

Eva Zikmundová

Mezinárodní projekt: Záložka do knihy spojuje školy

Naše škola se již čtvrtým rokem zapojila do mezinárodního česko-slovenského projektu
Záložka do knihy spojuje školy “. Cílem projektu je navázání kontaktu mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih.  Žáci vytvoří záložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvární téma česko-slovenského projektu „Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze“, a vymění si ji se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky. Tato soutěž je jedenáctým ročníkem a jako každý rok ji vyhlašuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně ve spolupráci se Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislavě k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven. Naší partnerskou školou se stala základní škola v obci Východná.  Východná je obec na Slovensku, v Žilinském kraji, v okrese Liptovský Mikuláš. Do projektu se zapojili žáci z 1. C, 3. B, 4. A a 4. B. Při hodinách čtení a pracovních činnostech naši žáci vytvořili originální záložky, které z druhé strany domalovali příběhem nebo postavičkou z konkrétní knížky, kterou četli o prázdninách nebo mají v současné době rozečtenou. Záložky a dopis žáci stačili ještě dodělat a připravit balíček, než se zavřely školy z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu a rozšíření viru Covid 19 na území České republiky.

A tady je malá ukázka některých záložek a připraveného balíčku k odeslání naším kamarádům na Slovensko.

Již teď se těšíme, jaké záložky nám pošlou děti z partnerské základní školy z Východné ze Slovenska.
Eva Zikmundová

Knihovna nikdy nespí

Vyhlášením nouzového stavu v celé ČR a uzavřením škol utichla i naše Žákovská knihovna, ale nespala. V této době díky pomoci vyučujících, jak z prvního tak i z druhého stupně, vychovatelek z družiny a asistentů se knihovna ponořila do prací jako je značení, přebalování a evidování knih.

Patří jim velké poděkování a bylo samozřejmostí, že vše probíhalo za přísných bezpečnostních a hygienických podmínek, dodržování rozestupů, nošení roušek atd.  V této době jsme také započali i evidenci knih do online systému, ve kterém budeme i nadále pokračovat, aby čtenáři a i rodiče se mohli z pohodlí domova podívat, jakými knihami naše Žákovská knihovna disponuje. V červnu zakoupila škola knihy, které byly financovány z  grantu volnočasových aktivit na podporu čtenářství a na které se mohou všichni naši čtenáři v září těšit. A těšit se budou i knihy na své čtenáře, které nyní stojí smutně v regálech a jsou připravené potěšit duši svého čtenáře svými příběhy nebo novými informacemi. A tady je ukázka nových knih, na které se žáci mohou těšit hned od září.

Pozvánka do knihovny

Od září mohou žáci naší školy opět navštěvovat Žákovskou knihovnu, která se představí v novém kabátě. Zároveň je knihovna doplněna o spoustu nových titulů, na které se mohou všichni těšit. Jsou to knihy jak pro malé, tak i pro velké čtenáře. Od pohádek přes atlasy, neuvěřitelné, dojemné či strašidelné příběhy až po sci-fi knihy.

Ráda bych chtěla touto cestou poděkovat všem rodičům, dětem a zaměstnancům, kteří během školního roku 2018/2019 přispěli knihou (někteří i více knihami) či časopisy do fondu naší Žákovské knihovny. Velké poděkování patří i Spolku rodičů za finanční příspěvek, ze kterého se zakoupily knihy, které si přáli mít žáci v knihovně. Díky těmto knihám se naše knihovna opět o trochu rozrostla, a tím se dětem rozšířil výběr knih k zapůjčení.

Zde je ukázka některých knih, které se nám sešly a jistě udělají našim čtenářům radost. Cestu do naší knihovny si našla téměř stovka knih.

Zakoupené knihy z příspěvku Spolku rodičů. A tady je malá ukázka některých vybraných titulů.

A proto neváhejte a ve volné chvíli přijďte navštívit naší knihovnu. Za knihovnu děkuje a těší se na vás Eva Zikmundová

Nový prostor pro knihy

Naše knihovna se může pochlubit novými regály, do kterých jsme vložili knihy z oboru naučné literatury. Žáci si zde mohou vybírat různé knihy či encyklopedie, které jsou zaměřené na nejrůznější obory vědy, např. z přírody, z techniky, ale najdete zde i kuchařky či něco o sportu. Knihy z naučné literatury rozšíří žákům obzory napříč kulturami či staletími. Věříme, že pestrá nabídka naší knihovny učiní žáky chytřejšími a moudřejšími.

Cestujeme světem knih

Březen je vyhlášen měsícem čtenářů,  je to celostátní akce podporující a propagující četbuV rámci tohoto měsíce čtenářů probíhal v naší knihovně program pro děti z jednotlivých oddělení družiny na téma „Cestujeme světem knih.“ Děti se seznámily s některými novými tituly v knihovně současných spisovatelů, ale zároveň jsme si připomněli i knihy našich klasiků, na kterých vyrostlo několik generací českých dětí. Přečetli jsme si krátkou pohádku z knihy „Pětka z přírodopisu a jiné macourkoviny“ od Miloše Macourka. Příběh se dětem moc líbil, byl velmi vtipný a poučný, všichni jsme se při čtení hodně pobavili a zasmáli. Pak si někteří čtenáři vybrali knihu domů, kterou si přečtou.

Při dalším setkání jsme si představili knihu od současného spisovatele Arnošta Goldflama „Standa a dům hrůzy.“ Za pomocí čtenářských kostek jsme se seznámili s knihou a postupně i s první kapitolou této knihy. Ostatní nebylo dětem prozrazeno, knihu si mohou děti zapůjčit v knihovně a dočíst doma.

Poděkování

Jménem naší Žákovské knihovny bych chtěla poděkovat Školnímu parlamentu za pomoc v projektu „Od Ježíška přišla nová knížka? Věnujte ty, které již nečtete.“ 

 Zároveň děkuji všem rodičům, dětem a zaměstnancům, kteří nám přispěli knihou (někteří i více knihami) do fondu naší Žákovské knihovny. Velké poděkování patří i Spolku rodičů za finanční příspěvek. Díky těmto knihám se naše knihovna opět o trochu rozrostla, a tím se dětem rozšířil výběr knih k zapůjčení.

Zde je ukázka některých knih, které se nám sešly a jistě udělají našim čtenářům radost. Cestu do naší knihovny si našlo okolo 130 knih.

Zakoupené knihy z příspěvku Spolku rodičů. Celkem 52 knih a malá ukázka některých vybraných titulů.

Knižní novinky, aneb co si přečíst v novém roce:

Není měsíce, abych do naší Žákovské knihovny nezapsala nové knihy. Ať jsou to knihy či časopisy od štědrých dárců – žáků, rodičů z naší školy, kterým tímto velmi děkuji, nebo přímo z regálů knihkupectví, které zakoupila naše škola. Jsou to knihy pro malé i velké čtenáře. Od pohádek přes atlasy, encyklopedie, až po sci-fi příběhy. Také zde najdete poučné knihy, bajky, pověsti, detektivní romány i romány podle skutečných událostí. Prostě každý si najde to své. Knihy si mohou žáci i vyučující vypůjčit domů a za dlouhých zimních večerů si přečíst nebo přijít jen tak s kamarády do knihovny si knihy prohlédnout, posedět a povykládat si o nich.
Tady je ukázka některých nových titulů.

Šťastnou ruku ve výběru knihy a příjemné počtení Vám přeje Eva Zikmundová

Čtenář na jevišti 2017

Listopad 2017

Společnost Svět knihy vyhlásila začátkem září v rámci kampaně na podporu četby knih „Rosteme s knihou“ 5. ročník projektu „Čtenář na jevišti 2017,“ do kterého se přihlásila i naše škola. Úkolem bylo si vyzkoušet práci s knihou, zpracování literárního textu a přípravu scénického čtení spojené s hereckou aktivitou. Do práce jsme se pustili s vybranými žáky třetích tříd a pod vedením Evy Zikmundové a Mgr. Ireny Eichlerové jsme vytvořili video upoutávku na knihu Modrý Poťouch od Miloše Kratochvíla. Všichni jsme si práci velmi užili.

Páťáci: https://www.youtube.com/watch?v=nWPYIARgPjU

Třeťáci: https://www.youtube.com/watch?v=KoAip5CvTcc

Listy nejen na stromech, ale i v knize

V dubnu a v květnu probíhal v knihovně program pro děti z jednotlivých oddělení družiny na téma „Listy nejen na stromech, ale i v knize.“ Děti vytvořily svůj lístek, na který napsaly, co pro ně znamená čtení a kniha. Tento lístek si pak nalepily na strom, který je namalovaný v knihovně. Přečetli jsme si i pohádku z knihy Proměny. Legendy o stromech a květinách, kde nás zaujal příběh, proč má vrba kočičky.  

Cestujeme světem knih

Ke čtení knih byli žáci motivování projektem „Cestujeme světem knih,“ kde měli děti od prvních do čtvrtých tříd přečíst a pak přečtenou knihu představit svým spolužákům. Vyvrcholením bylo květnové soutěžní odpoledne dětí s rodiči a učiteli, kde byli vyhodnoceni nejpilnější čtenáři, kteří byli odměněni knihou. Cílem projektu bylo posílení čtenářské gramotnosti žáků. Čtenáři navštěvovali i Žákovskou knihovnu, kde si knihy prohlíželi a zapůjčili pro domácí četbu. Celoročně si vedli žáci čtenářské deníky a své spolužáky seznamovali s obsahem přečtených knih a doporučovali jim knihy k přečtení. V rámci tohoto projektu získala naše knihovna i dvě sady knih po 25 ks. Na tyto knihy se těší nejen děti, ale i učitelé, až si je společně přečtou při hodinách čtení.

 

 

 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   Centrum robotiky   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz