Les ve škole

 

Školní družina 14. ZŠ v Plzni se v minulém školním roce připojila k mezinárodnímu programu Les ve škole, který v České republice koordinuje vzdělávací centrum TEREZA. Jedná se o dlouhodobý mezinárodní program, do kterého je zapojeno cca 4 000 škol z 26 zemí světa. Je to program, který motivuje učitele, aby se svými žáky chodili v době výuky ven a umožnili jim učit se „o lese v lese“.

 Všechna oddělení v  průběhu školního roku za doprovodu lesních skřítků uskutečňovala výpravy do přírody i do lesa, poznávala rostliny, živočichy a jejich pobytová znamení. V přírodě zažila mnohá dobrodružství. V závěru školního roku vytvořila kroniku lesních skřítků, tvořenou plakáty a pracovními listy o životě lesních organismů. Úspěšným absolvováním celého programu se školní družině podařilo získat certifikát Lesní třída pro každé oddělení a získat i roční patronaci nad 10m² vznikajícího pralesa na Ještědském hřebeni.

I v letošním školním roce školní družina v programu Les ve škole pokračuje. Našimi průvodci budou vyslanci bájných Stromovousů, kteří nám vysvětlí, jak je to s lesní rovnováhou. Pro malé prvňáčky jsou připravena celoroční ponožková dobrodružství v přírodě. Využíváme výhodného umístění školy na okraji města, do přírody to nemáme daleko, těšíme se na nová dobrodružství.

Učme děti chodit ven v každém věku a za každého počasí. Je to stejně důležité jako jídlo, čištění zubů nebo spánek...