Školní družina

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 17. 5. 2021:  6 - 17 HOD. 

V pondělí budou žáci po příchodu do ranní družiny testováni  na přítomnost Covid-19 .

Vedoucí vychovatelka:

Mgr. Jana Kovaříková
tel. 378 027 321, 378 027 306

mobil : 724 101 697

e-mail: kovarikovaja@zs14.plzen-edu.cz

konzultační hodiny : pondělí a úterý 9.00-11.00

kapacita školní družiny 270 účastníků, 9 oddělení

 

Základní informace k chodu školní družiny

Provoz školní družiny :

pondělí – pátek

ranní 6.00 – 7.40 hod

odpolední 11.45 – 17.00 hod

Vyzvedávání a samostatné odchody  účastníků ze školní družiny jsou v době 13.15 – 13.35 hod a 15.00-17.00 hod.

Vyzvedávání účastníků probíhá prostřednictvím systému Bellhop - Prezentace systému BELLhop

Platby školného :

září – prosinec částka 600 Kč – uhradit do 31.8. daného roku

leden – červen částka 900 Kč – uhradit do 31.12. daného roku

číslo účtu školní družiny: 4838590217/0100
variabilní symbol: evidenční číslo (přiděleno u zápisu nebo napsané v ŽK)

specifický symbol: 60230
konstantní symbol: 0558

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE KE ZPŮSOBU PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO ŠD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

Dokumenty :

Kritéria k přijetí k zájmovému vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Přihláška do školní družiny pro školní rok 2021/2022

Informace pro zákonné zástupce budoucích žáků prvních tříd  - zde

 

 

Formuláře :

 Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte ze 14. základní školy Plzeň jinou osobou

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů - příloha ke Zmocnění

Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny

Žádost o odhlášení žáka ze školní družiny

 

Kontakty na vychovatelky ŠD