Školní družina

Všichni žáci, kterým byla ze strany zákonných zástupců podána přihláška k zájmovému vzdělávání do školní družiny pro školní rok 2021/2022, byli přijati.

Vraceni čipů:

Nepoškozené čipy systému Bellhop sloužící k vyzvedávání účastníků ze školní družiny je možné vrátit ve dnech 1.7. a 2.7. ve školní družině v prvním oddělení v době 8.00 do 14.00 hodin.

Vydávání nových čipů:

Vydávání nových čipů systému Bellhop proběhne 24.8.2021 v době od 9.00 do 12.00 hod. a 25.8.2021 v době od 14.00 do 16.00 hod ve školní družině. Pro vstup do školní družiny použijte zadní vchod školy.

 

 

 Vedoucí vychovatelka:

Mgr. Jana Kovaříková
tel. 378 027 321, 378 027 306

mobil : 724 101 697

e-mail: kovarikovaja@zs14.plzen-edu.cz

konzultační hodiny : pondělí a úterý 9.00-11.00

kapacita školní družiny 270 účastníků, 9 oddělení

 

Základní informace k chodu školní družiny

Provoz školní družiny :

pondělí – pátek

ranní 6.00 – 7.40 hod

odpolední 11.45 – 17.00 hod

Vyzvedávání a samostatné odchody  účastníků ze školní družiny jsou v době 13.15 – 13.35 hod a 15.00-17.00 hod.

Vyzvedávání účastníků probíhá prostřednictvím systému Bellhop - Prezentace systému BELLhop

Platby školného :

září – prosinec částka 600 Kč – uhradit do 31.8. daného roku

leden – červen částka 900 Kč – uhradit do 31.12. daného roku

číslo účtu školní družiny: 4838590217/0100
variabilní symbol: evidenční číslo (přiděleno u zápisu nebo napsané v ŽK)

specifický symbol: 60230
konstantní symbol: 0558

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE KE ZPŮSOBU PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO ŠD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

Dokumenty :

Kritéria k přijetí k zájmovému vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Přihláška do školní družiny pro školní rok 2021/2022

Informace pro zákonné zástupce budoucích žáků prvních tříd  - zde

 

 

Formuláře :

 Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte ze 14. základní školy Plzeň jinou osobou

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů - příloha ke Zmocnění

Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny

Žádost o odhlášení žáka ze školní družiny

 

Kontakty na vychovatelky ŠD

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   Centrum robotiky   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz