Školní jídelna

VÝDEJ OBĚDŮ VE ŠJ VE STŘEDU 30. 6. 2021

  

PRO DĚTI A ZAMĚSTNANACE ŠKOLY             8. 45   -  11. 30

 

PRO CIZÍ STRÁVNÍKY A NEMOCNÉ DĚTI     11. 00   -  11. 30

Informace pro rodiče žáků prvních tříd a rodiče nových žáků,

kteří se od září 2021 budou stravovat ve ŠJ při 14. ZŠ Plzeň

 

Co je třeba udělat:

 

1/ Vyplnit přihlášku ke stravování, můžete si ji vytisknout z webových stránek školy v sekci žádosti, přihlášky nebo vyzvednout v kanceláři školní jídelny. Pro inkasní platby použijte přihlášku s názvem „Souhlas s inkasem“, pro platby trvalým příkazem „Bankovní účet“.

    

2/ Vyplněnou a podepsanou přihlášku přineste do kanceláře ŠJ v srpnu, zde dostanete čip a variabilní symbol pro platbu stravného.

Všechny důležité informace jsou v Provozním řádu ŠJ, který je na webu školy.

 

Úřední hodiny: 

 

11. 8. a 18. 8. (10.00 - 12.00),   25. 8. (8.00 – 13.00),    26. 8. (8.00 – 13.00),

27. 8. (8.00 – 13.00),   31. 8. (8.00 - 13.00). 

Informace pro žáky a strávníky, kteří budou pokračovat ve stravování  ve ŠJ

Všichni strávníci si musí v září sami přihlásit obědy. Přihlášení obědů provádějte v kanceláři ŠJ, prostřednictvím internetu na www.strava.cz, ŠkolaOnLine nebo přes objednací terminál.

Přihlášení strávníci budou mít od října již obědy přednastaveny na další měsíc. Změny hlaste u vedoucí ŠJ.

 

Telefon 378027303, e-mail. tesarovavl@zs14.plzen-edu.cz

 

V. Tesařová, vedoucí školní jídelny

 

Oznámení školní jídelny ke konci školního roku

 Z důvody vyrovnání finanční normy na konci školního roku nebude možné od 28. 6. do 30. 6. 2021 přihlašovat a odhlašovat obědy.

Obědy pro nemocné děti si mohou rodiče vyzvednout v těchto dnech od 11.00 do 11.30 hodin v jídelně.

V.Tesařová, vedoucí školní jídelny

 

Výdej obědů pro cizí strávníky:

 Od 17. 5. 2021 v  době od 11: 00 do 11: 30

Obědy se vydávají do vlastních jídlonosičů. Vstup do jídelny je pouze vchodem z ulice Ke Sv. Jiří (vchod školní družiny) za dodržení hygienických opatření (roušky, rozestupy).

Ve školním roce 2015 - 2016 se naše školní jídelna zapojila do projektu Zdravá školní jídelna, který je mimo jiné podporován Ministerstvem zdravotnictví ČR. 

 O projektu se více dozvíte na webových stránkách www.zdravaskolnijidelna.cz , nebo u vedoucí školní jídelny, případně u ředitelky školy. Projekt se netýká jen jídelny. Byli bychom rádi, aby se na ozdravění školního stravování podíleli nejen žáci,  zaměstnanci školy, ale i Vy rodiče.

Děti se někdy bojí ochutnávat nové věci, či pokrmy, které nezvykle voní, mají jinou konzistenci. Správně je ale může motivovat jen ten, kdo je sám s jídlem spokojen.


 Výdej obědů

pro žáky                               od 11.45 do 14.00 hodin                                 
pro veřejnost                      od 11.00 do 11. 30 hodin


vedoucí školní jídelny:      Vlasta Tesařová

tel.:                                     +420 378 02 7303

číslo účtu:                          483 860 0227/0100

variabilní symbol:            evidenční číslo strávníka

                                            tesarovavl@zs14.plzen-edu.cz

Zdravější školní stravování
V rámci projektu zdravější školní stravování budeme zařazovat na jídelní lístek několikrát v týdnu pokrmy připravované z obilovin a luštěnin (pohanka, jáhly, ovesné vločky, různé druhy rýže, bulgur, kuskus, celozrnné těstoviny) doplněné rozmanitou zeleninou upravenou na různé způsoby. Tyto pokrmy budou bezmasé. Zařadíme také jeden neslazený nápoj. Tento projekt preferuje zvýšenou konzumaci potravin rostlinného původu, což jsou luštěniny, zelenina, ovoce, ořechy, obiloviny a snížení živočišných bílkovin a také omezení pokrmů a nápojů obsahujících cukr.

 
Alergeny
Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Od prosince budeme na jídelním lístku označovat u každého pokrmu seznam alergenů vyjádřený příslušným číslem. Ve spodní části jídelního lístku bude seznam alergenů vypsán slovy.


Seznam alergenů

Informace o ceně oběda a výši záloh na stravné s platností od 1. 8. 2020:

Stravné se platí zálohově předem do 25. dne v měsíci na měsíc následující.
V červenci se vrací přeplatky na účet strávníka.
U inkasních plateb si upravte výši limitu záloh.

Cena obědů podle kategorie strávníků:

Kategoriecena obědacena svačinkyzáloha obědyzáloha obědy + svačinky
7 - 10 let30 Kč20 Kč600 Kč1 000 Kč
11 - 14 let33 Kč20 Kč650 Kč1 050 Kč
15 a více let35 Kč20 Kč700 Kč1 100 Kč

Při platbě stravného trvalým příkazem zadávejte jako variabilní symbol evidenční číslo,
které jste dostali přidělené (je k dispozici u vedoucí ŠJ). Platby s chybným VS budou
vráceny zpět plátci.

zaměstnanci školy (s příspěvkem z FKSP)   40,- Kč
cizí strávníci (jídelna)                                         71,- Kč
cizí strávníci (nádoby)                                        73,- Kč
záloha na čip:                 115,- Kč, 116,- Kč, 118,- Kč


Svačinky ve školní jídelně

Vážení rodiče, od února 2014 nabízíme novou službu pro Vás a hlavně pro Vaše dítě – svačinky, které budou obsahovat nápoj, pečivo s pomazánkou nebo jogurt s cereáliemi, případně sladké pečivo.

Výdej svačin bude probíhat denně v době velké přestávky (9:40 - 10:00) ve školní jídelně.

Objednávání svačin je pouze v kanceláři ŠJ, telefon 378 027 303.
Odhlašování svačin je již možné na internetu, v boxu nebo v kanceláři ŠJ nejdéle do 14:00 hodin předchozího dne. Odebírání svačin je stejné jako u obědů - na čip nebo plzeňskou kartu.

Platba je předem (společně s obědy) inkasem, převodem na účet, nebo složenkou.Cena jedné svačiny je 20,- Kč.

Přihláška na svačinky

Přihláška na obědy - souhlas s inkasem

Přihláška na obědy  - bankovní účet

Informace pro strávníky ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   Centrum robotiky   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz