Strategie školy

„ Je důležité žáka něco naučit, ale ještě důležitější je ho pro věc nadchnout a zapálit“

Poskytovat kvalitní základní vzdělávání, které je založeno na zásadách rovného přístupu, zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce. Vytvořit podmínky pro to, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit problémy, spolupracovat a komunikovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním, duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a dovednosti při rozhodování o svém dalším vzdělávání.

Škola by měla být bezpečným místem pro všechny a měla by mít jasná, všem srozumitelná pravidla ke své činnosti a k řešení možných problémů.

Škola by měla být také místem, které vybavuje všechny žáky potřebnými znalostmi a vědomostmi, které jim umožní další vzdělávání, ale zároveň perspektivním místem i pro své zaměstnance a měla by být školou, kde jsou zaměstnanci motivováni k dobré práci a ke svému dalšímu profesnímu rozvoji.

Našim cílem v prostředí přátelského, tvořivého klimatu a otevřeného partnerství je:

Ø  vychovávat sociálně silné osobnosti schopné života v moderní občanské společnosti

Ø  připravit je na další vzdělávání a celoživotní učení

Ø  vybavit je znalostí cizího jazyka a schopností ovládat a účelně využívat komunikační technologie

Ø  zaměřit se na technickou, přírodovědnou a tělovýchovnou oblast

 

 

mapa školy 

 

 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   Centrum robotiky   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz