Co je u nás nového

Informace ze školní družiny

Všichni žáci, kterým byla ze strany zákonných zástupců podána přihláška k zájmovému vzdělávání do školní družiny pro školní rok 2022/2023, a to k pravidelné denní docházce, byli přijati. Ostatní žáci mohou školní družinu navštěvovat pouze do naplnění kapacity.

MÁME REKORD!

Nejdelší čtenářské leporelo se zvířátkyDne 16.6.2022 se na naší škole uskutečnilo slavností vyhlášení čtenářské soutěže, která byla zároveň pokusem o vytvoření rekordu o nejdelší čtenářské leporelo se zvířátky. Na tvorbě leporela se v průběhu pěti měsíců od ledna do května 2022 podíleli…

Informace ze školní družiny

Dne 30. 6. 2022 bude provoz školní družiny zkrácený do 16.00 hodin. Vyzvedávání účastníků i jejich samostatné odchody budou možné kdykoli po obědě a to od 10.00 hodin. Vracení zálohovaných čipů je možné 30.6.2022 od 7:40 do 9:00 hodin ve vestibulu školy u vchodových dveří a od 9:05…

Co nás čeká

16. 6. Vyhodnocení čtenářské soutěže
15:30 - 17 hod.
20. 6. Školní výlet
- 5. A + B
20.  6.Návštěva čističky odpadních vod
- 9. A
20.  6.Post Bellum
- 6. D
22.  6.Návštěva čističky odpadních vod
- 9. B
22.  6.Minimaturity
- 9. A
23.  6.Návštěva vodárny
- 9. B
23. 6.  Školní výlet
- 1. A , B, C
23. 6. Školní výlet
- 9. A
24. 6. Návštěva čističky odpadních vod
- 9. C
24. 6. Školní výlet
- 8. A + B
24. 6. Školní výlet
- 6. C
24. 6. Školní výlet
- 6. B
27. 6. Sportovní den pro 1. a 2. třídy
27. 6. Kino
- 5. třídy
27. 6. Školní výlet
- 6. A, 7. A
28. 6. Kino
- 2., 3. a 4. třídy
28. 6. Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd v Alfě
29.  6. Kino
- 8. A, B, C
30. 6. Předávání vysvědčení
- 8 - 8:45

 

Vítáme Vás na stránkách 14. základní školy Plzeň

„ Je důležité žáka něco naučit, ale ještě důležitější je ho pro věc nadchnout a zapálit“


Poskytovat kvalitní základní vzdělávání, které je založeno na zásadách rovného přístupu, zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce. Vytvořit podmínky pro to, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit problémy, spolupracovat a komunikovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním, duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a dovednosti při rozhodování o svém dalším vzdělávání.

Les ve školeŠkolní družina 14. ZŠ v Plzni se ve školním roce 2019/2020 připojila k mezinárodnímu programu Les ve škole, který v České republice koordinuje vzdělávací centrum TEREZA. Jedná se o dlouhodobý mezinárodní program, do kterého je zapojeno cca 4 000 škol z 26 zemí světa. Motivuje učitele, aby se svými žáky chodili v době výuky ven a umožnili jim učit se „o lese v lese“. V České republice je do programu zapojeno více než 350 základních škol, přírodovědných kroužků nebo družin. Více informací po rozkliknutí loga.

 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   Centrum robotiky   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz