Co je u nás nového

Přijímací řízení na víceletá gymnázia ve školním roce 2019/2020

Pro žáky platí možnost podat 2 přihlášky k víceletému studiu v rámci přijímacího řízení na dvě gymnázia (případně na dva obory vzdělání na jednom gymnáziu).Přihlášky tiskne škola s údaji o žákovi a zákonném zástupci a s vyplněnými známkami, ale bez údajů o SŠ, ty…

Rolničky zpívaly v Plaze

Kromě vánočního koncertu v lobezském kostele si před Vánocemi Rolničky zazpívaly i v Plaze. V pátek 13. 12. 2019 se tu totiž konala charitativní akce pro Dětské centrum Plzeň, kde děti zazpívaly jak samostatně, tak společně se zpěvačkou Bárou Zemanovou. Celým programem provázel - a i zazpíval …

Adventní dílny v Národopisném muzeu

Ve čtvrtek 12. prosince si děti z pátých tříd mohly vyrobit vánoční dekorace v rámci adventních dílen v Národopisném muzeu. Děti byly nadšené, vyrábění je moc bavilo a domů si odnesly mnoho rozmanitých výrobků. E. Zikmundová, J. Kozáková 

Oznámení školní jídelny ke konci kalendářního roku

Z důvodu vyrovnání finanční normy na konci roku nebude možnéod 18. 12. do 20. 12. 2019 přihlašovat a odhlašovat obědy.Obědy pro nemocné děti si mohou rodiče vyzvednout v těchto dnechod 11. 00 do 11. 30 hodin v jídelně.V.Tesařová, vedoucí ŠJ 

Co nás čeká

20. 1. Dopravní výchova - teoretická část
- 4. C
23. 1. Dopravní výchova - teoretická část
- 5. B
24. 1. Bruslení - zimní stadion na Košutce
- 3. A, B, C
28. 1. Alfa: Pověsti pro štěstí
- 4. B, C, 5.A, B, C
28. 1. Dental prevention
- 1. A, B, C, 2. B, 8. B
29. 1. Dental prevention
- 2. A, 3. A, B, C, 5. C
30. 1. Dental prevention
- 8. A,  C, 9. A, B
30. 1. Kino
- 1. A, B, C, 2. A, 3. A, B, C, 4. A
31. 1. Pololetní prázdniny

 

 

Vítáme Vás na stránkách 14. základní školy Plzeň

Vítáme Vás na stránkách 14. základní školy Plzeň

„ Je důležité žáka něco naučit, ale ještě důležitější je ho pro věc nadchnout a zapálit“


Poskytovat kvalitní základní vzdělávání, které je založeno na zásadách rovného přístupu, zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce. Vytvořit podmínky pro to, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit problémy, spolupracovat a komunikovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním, duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a dovednosti při rozhodování o svém dalším vzdělávání.

Les ve školeŠkolní družina 14. ZŠ v Plzni se ve školním roce 2019/2020 připojila k mezinárodnímu programu Les ve škole, který v České republice koordinuje vzdělávací centrum TEREZA. Jedná se o dlouhodobý mezinárodní program, do kterého je zapojeno cca 4 000 škol z 26 zemí světa. Motivuje učitele, aby se svými žáky chodili v době výuky ven a umožnili jim učit se „o lese v lese“. V České republice je do programu zapojeno více než 350 základních škol, přírodovědných kroužků nebo družin. Více informací po rozkliknutí loga.

 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   Centrum robotiky   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz