Pro předškoláky

  

Organizace zápisu dětí na školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

 

Pro školní rok 2021/2022 se vzhledem k mimořádným opatřením budou konat zápisy k povinné školní docházce bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

Podle doporučení MŠMT proběhne pouze formální část zápisů.

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ:

 

Ø  Žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Plzeň 4 (viz obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 5/2005 o stanovení školských obvodů)

Ø  Počet žáků, které je možné přijmout: 75

 

Pořadí při elektronické registraci před zápisem není kritériem pro přednostní přijetí.

Odklad povinné školní docházky udělený v loňském školním roce není kritériem pro přednostní přijetí.

 

 

ELEKTRONICKÁ REGISTRACE:

Ø  Před zápisem je potřebná elektronická registrace ve Škole OnLine, kterou můžete provést z jakéhokoli PC nebo mobilního zařízení s připojením na internet.

Registrace je spuštěna od 22. března 2021 a uzavřena bude 29. března 2021 ve 22:00 hod.

Odkaz na registraci - zde.

 

Ø  Kdo nemá možnost provést elektronickou registraci, může zavolat v pátek  26. 3. 2021 v době 9: 00 – 12:00 zástupkyni ředitelky E. Markvartové na tel. 378 027 334, která registraci provede

 

 ORGANIZACE ZÁPISU:

 

Ø  Zákonný zástupce dodá vyplněné tiskopisy k zápisu ve dnech 6. nebo 7. 4. 2021

Ø  Provede se zápis údajů do školní matriky.

 

Ve výjimečných případech (zdravotní důvody, karanténa aj.) lze podat žádost o přijetí dítěte po předchozí telefonické domluvě se školou do 30. 4. 2021

  

Ø  Potřebné tiskopisy si zákonný zástupce stáhne z webových stránek školy nebo vyzvedne v papírové podobě ve škole (po předchozí domluvě se zástupkyní pro 1. stupeň – tel. 378 027 334)

 

Tiskopisy pro dítě, které nastoupí v září do 1. třídy:

-          Zápisní list

-          Žádost o přijetí

 

Tiskopisy pro dítě, které žádá o odklad povinné školní docházky:

-          Zápisní list

-          Žádost o přijetí

-          Žádost o odklad

-          Patřičná doporučení (PPP nebo SPC, pediatr nebo klinický psycholog)

 

Tiskopisy pro dítě, které žádá o předčasný nástup:

-          Zápisní list

-          Žádost o přijetí – předčasný nástup

-          Patřičná doporučení (viz níže)

 

 

Po vyplnění doručí zákonný zástupce tiskopisy do školy 6. nebo 7. 4. 2021 následujícím způsobem:

1. Do datové schránky školy: tyemv2e

2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (skola@zs14.plzen-edu.cz  POZOR! nelze poslat jen prostý e-mail!)

3. Poštou – podací razítko nejpozději do data 7. 4. 2021

4. Vhozením vyplněných formulářů do schránky, která je umístěna u zvonků vedle hlavního vchodu do školy, a následným upozorněním na adresu skola@zs14.plzen-edu.cz (přijetí bude potvrzeno na Váš mail)

5. Osobní podání ve škole v termínu 6. nebo 7. 4. 2021, a to po předchozí telefonické domluvě. Tento způsob je vhodný pro žadatele, kteří potřebují konzultaci s pedagogickými pracovníky.

 

Zároveň prosíme o doložení kopie rodného listu dítěte, a to buď dálkovým způsobem (vyfotit nebo naskenovat a poslat na výše uvedenou adresu školy) nebo jako součást písemného podání žádosti. 

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče bude zveřejněn 30. dubna 2021 na webových stránkách školy a na úřední desce.

 

Zapisují se děti:

Ø     které do 31. srpna 2021 dovrší šestý rok věku (narozené v období od 1. září 2014 do 31. srpna 2015)

Ø     kterým byl udělen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021

 

  • V případě předčasného zápisu dítěte narozeného od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny – zákonný zástupce toto doporučení přiloží k žádosti.
  • V případě předčasného nástupu dítěte narozeného od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře – zákonný zástupce tato doporučení přiloží k žádosti.

 

 

Mgr. Helena Lišková, ředitelka školy

Formuláře k zápisu ke stažení:

Zápisní list

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o přijetí – předčasný nástup

 

 

 Proč si vybrat právě naši školu?
Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „ Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená.“
- výuka angličtiny již od prvního ročníku (pro zájemce)
- školní družina i jídelna jsou v budově školy
- provoz školní družiny od 6:00 do 17: 00 hodin, Bellhop systém pro vyzvedávání ze ŠD
- školní jídelna nabízí nejen obědy (výběr ze dvou jídel), ale i svačinky
- jsme zapojeni do projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol - všechny děti dostávají 1 x týdně ovoce a mléčný výrobek zdarma
- pořádáme pobyty dětí 1. stupně ve škole v přírodě, na 2. stupni adaptační kurz, zájezd do Anglie, lyžařský výcvik
- široká nabídka zájmových kroužků


DESATERO PRO RODIČE: (plné znění v příloze)
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, samostatné v sebeobsluze
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit svoje chování
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikační dovednosti
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost zapamatovat si a učit se
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň vnímavé, schopné soužití ve skupině
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, okolním světě i praktickém životě

 

 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   Centrum robotiky   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz