Pro předškoláky

 Vážení rodiče,

velice nás těší zájem o naši školu. Dovolte nám proto shrnout základní informace o tom, co vám nabízíme a také informace potřebné k zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2023/2024.

Proč si vybrat naši školu:

Výuka ve škole probíhá nově podle školního vzdělávacího programu

„Škola mostem k budoucnosti“

- Výuku angličtiny máme pro všechny děti již od prvního ročníku;

- školní družina i jídelna jsou v budově školy, děti nemusí přecházet do jiné budovy;
- provoz školní družiny je od 6:00 do 17: 00 hodin, družina disponuje systémem vyzvedávání Bellhop, děti se vyzvedávají pomocí čipu. Máme tak přehled o pohybu dětí ve škole a celém systému vyzvedávání dítěte z družiny;

- široká nabídka zájmových kroužků v době pobytu dítěte ve školní družině

- školní jídelna nabízí nejen obědy (výběr ze dvou jídel + salátový bufet 2x týdně), ale i svačinky;
- jsme zapojeni do projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol - všechny děti na

1. stupni dostávají 1 x měsíčně ovoce a mléčný výrobek zdarma
- pořádáme pobyty dětí 1. stupně ve škole v přírodě, na 2. stupni adaptační kurz, zájezd do Anglie, lyžařský výcvik, pobyt v ekologickém středisku na Šumavě
- jsme škola registrovaná v krajské síti škol podporující nadané děti, máme nastavenou individuální podporu nadaných dětí a to jak ve spolupráci s poradenskými zařízením či Mensou, tak nastaveným interním systémem podpory dětí nadaných na český jazyk a matematiku přímo ve škole (Duhové hodiny – blíže zde)

- škola je vybavená moderní výukovou technikou, v každé třídě je interaktivní tabule či LCD panel, pro výuku disponujeme iPady, robotickou pomůckou VEX123, virtuální realitou, 3D brýlemi, aj.)

- nově zrekonstruovaná cvičná kuchyňka, venkovní hřiště a tělocvična s širokou nabídkou herního a sportovního náčiní;

- ve škole je přítomná speciální pedagožka, která koordinuje podporu žáků se specifickými poruchami učení, a to jak v prvotním záchytu, tak následné reedukaci.

Informace budoucím prvňáčkům

 

ZÁPIS

do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

                                       úterý 4.4. a středa 5.4.2023

                                                 vždy od 14:00 do 18:00 hodin

Registrace k zápisu bude probíhat elektronicky od 15.3. 2023 do 31.3. 2023 (12:00).

Pro registraci prosím klikněte na tento odkaz https://skola.plzen-edu.cz/SOL/PublicWeb/zs14/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=151

 

Soubory ke stažení:

Informace o přijímacím řízení do 1. tříd včetně kritérií přijetí

Žádost o přijetí

Žádost o přijetí – předčasný nástup

Žádost o odklad

Zápisní list


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   Centrum robotiky   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz