Les ve škole

Školní družina 14. ZŠ v Plzni se ve školním roce 2019/2020 připojila k mezinárodnímu programu Les ve škole, který v České republice koordinuje vzdělávací centrum TEREZA. Jedná se o dlouhodobý mezinárodní program, do kterého je zapojeno cca 4 000 škol z 26 zemí světa. Motivuje učitele, aby se svými žáky chodili v době výuky ven a umožnili jim učit se „o lese v lese“. V České republice je do programu zapojeno více než 350 základních škol, přírodovědných kroužků nebo družin.
Žák, který se účastní programu:
- Má rád les
využívá jej k odpočinku a ke hrám. Les je pro něj místem pro hru i kreativní tvoření. Vytváří si osobní vztah k rostlinám, živočichům, konkrétním místům i lesu jako celku.
- Zkoumá les
pomocí pozorování i studia zkoumá děje, které se tu odehrávají a zajímá se o vzájemný vliv člověka a lesa. Získané znalosti dokáže uplatnit i v jiných ekosystémech.
- Pečuje
o zelená místa ve svém okolí, přímo v lese, parku, či v truhlíku, i skrze zapojení dalších dětí či dospělých. Účastní se lokálních i mezinárodních aktivit na podporu ochrany přírody.
- Šetří
množství spotřebovaného dřeva a třídí papír jako cennou surovinu.

V průběhu školního roku uskutečníme za doprovodu lesních skřítků výpravy do přírody i do lesa, kde budeme poznávat rostliny a živočichy. Prozkoumáme jejich vzájemné vztahy, zapátráme po pobytových znameních a stopách živočichů. Zažijeme mnohá dobrodružství, posílíme svaly a vzájemné vztahy mezi sebou. Na základě získaných zkušeností jistě zvládneme v závěru programu vytvořit „ Kroniku lesních skřítků,“ tvořenou plakáty a pracovními listy o životě lesních organismů a jejich vztazích.
Absolvováním připraveného programu se pokusíme připojit k 125 třídám v ČR, které se za minulý školní rok mohou pyšnit certifikátem „Lesní třída,“ a tím získat i roční patronaci nad 10m2 nového pralesa na Ještědském hřebeni.
Učme děti chodit ven v každém věku a za každého počasí. Je to stejně důležité jako jídlo, čištění zubů nebo spánek...

 

 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   Centrum robotiky   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz